Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến cây trồng

Các yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng

Môi trường được định nghĩa là tập hợp tất cả điều kiện và những ảnh hưởng của ngoại cảnh ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển của 1 sinh vật. Trong các yếu tố được biết là ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, các yếu tố sau đây có thể là quan trọng nhất

Các yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng2

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cây trồng.

Môi trường được định nghĩa là tập hợp tất cả điều kiện và những ảnh hưởng của ngoại cảnh ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển của 1 sinh vật. Trong các yếu tố được biết là ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng, các yếu tố sau đây có thể là quan trọng nhất

  1. Nhiệt độ.
  2. Ẩm độ.
  3. Năng lượng bức xạ.
  4. Thành phần của khí quyển.
  5. Cấu trúc của đất và thành phần không khí trong đất.
  6. Phản ứng của đất (pH đất).
  7. Các yếu tố sinh học.
  8. Sự cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng.
  9. Sự hiện diện hay không của các chất hạn chế sinh trưởng.
Nhiều yếu tố môi trường có sự quan hệ hỗ tương lẫn nhau. Ví dụ, luôn có sự quan hệ nghịch giữa hàm lượng không khí  và ẩm độ trong đất hay giữa hàm lượng O2 và CO2 của không khí trong đất. Khi ẩm độ đất tăng, thì hàm lượng không khí trong đất giảm, và khi hàm lượng CO2 của không khí trong đất tăng thì hàm lượng O2 của không khí trong đất giảm, và ngược lại
yếu tố môi trường ảnh hưởng tới cây trồng

Nguồn tin: internet

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây